Vår produkt

Våra glasprodukter & egenskaper

Bolagets två nyckelprodukter I-Window 46 och I-Window 22 är båda marknadsledande i sina applikationer. Att minimera den solvärmeenergi som transmitteras genom fönstret, men fortfarande ha en god ljusgenomsläpplighet i det synliga området. Allt för att både ha ett jämnt behagligt klimat invändigt, såväl som ett gynnsamt ljusklimat. Den förstnämnda produkten med 46% ljusgenomsläpplighet i det synliga området används främst som fasadglas, och lämpar sig i byggnationer av exempelvis kontorsfastigheter med stor andel fönsterarea. Glasen har även antikondens-beläggning.

I-Window 22 med sin lägre ljusgenomsläpplighet i det synliga området lämpar sig mycket väl i hårt solutsatta lägen, såsom exempelvis takfönster i söderläge. Den har tack vare sin höga reflektion mycket låg transmittans av direkt solvärmeenergi. Gemensamt för I-Windows produkter är det låga U-värdet 0,48, som nära nog ger samma prestanda i fönster som i vägg.

Produkterna finns även i samtliga klasser gällande brand- och säkerhetsglas samt med ljudreducerande glas. Vid önskemål ombesörjer I-Window även installationen av glasen.

patent.eps

Värmekamera Inifrån (-11°)

Bilderna visar ett äldre tvåglasfönster i jämförelse med ett I-Window 46 från insidan, bilden tagen med värmekamera, vid en utomhustemperatur av -11°. Ytan på I-Window 46 är i princip rumstemperatur på insidan, dvs man kommer helt att undvika kallras.

För det äldre tvåglasfönstret är situationen en annan, och pga. värmeläckage sjunker temperaturen till 11°, vilket kommer medföra betydande kallras som måste ”värmas bort” med en radiator.

Värmekamera utifrån (-24° ute)

Bilderna visar ett äldre tvåglasfönster i jämförelse med ett I-Window 46 från utsidan, bilden tagen med värmekamera, vid en utomhustemperatur av -24°. Väggen är av äldre modell och håller en temperatur av ca. -15° pga. läckage. De äldre tvåglasfönstren läcker enormt mycket och ytan på dessa glas håller en temperatur av några få minusgrader.

I-Windowfönstren längst upp på bilden håller i princip samma temperatur som utomhustemperaturen, dvs. läckaget är väldigt litet.

I-Window 46

Data för I-Window 46 (glas 4 mm, kassett 48 mm):

Ug = 0.48
LT = 46% (IR = 0.8%, UV = 1.5%)
RW = 33 dB

I-Window 22

Data för I-Window 22 (glas 4 mm, kassett 48 mm):

Ug = 0.48
LT = 22% (IR = 1.2, UV = 1.6)
RW = 33 dB

varmekamera innifran
varmekamera utifran
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSwedish