Fastighetsägare

Effektiva energifönster till fastighetsägare

I-Window har tagit fram ett energiglas som med sina värden i ett helt ändrar hur man nu kan dimensionera ventilation, värme och kyla i en fastighet. Vi reducerar inkommande solenergi med 90%, har ett ljusgenomsläpp på hela 46% och håller ett U-värde på 0,48. Den transparenta väggen är här. Glaset har även en antikondens-beläggning.

Vi på I-Window har som målsättning att förbättra våra produkter för att behålla vår position som leverantör av det mest effektiva energifönstret på marknaden. Därför är det av största vikt att vi tänker framåt, miljömedvetet och stort.

Vi lägger mycket energi på nästa generation energieffektiva fönster, och vill både försöka förbättra prestandan såväl som att tillgodose kundernas önskemål var gäller estetiken i våra produkter. Vi stannar inte här utan kommer att fortsätta att forska fram ännu bättre glas. Läs mer om forskningen bakom...

Bättre arbetsmiljö för alla

Det är väl känt att människan presterar olika vid vissa och varierande temperaturer. Vi kan genom vårt glas förenkla för fastighetsägaren att få kontroll över inneklimatet genom att minska kurvorna på energiflödet genom glaset. I-Window reducerar inkommande värme på sommaren och reducerar inkommande kyla på vintern. En rak energikurva gör det enklare för styrsystemen att hålla en bättre arbetsmiljö för alla. Vi på I-Window mäter kundernas nöjdhet efter utförd installation.

Besparing underlättar investeringen

Idag sitter det gamla fönster i många av Sveriges fastigheter vilka borde bytas ut av både miljöskäl och av ekonomiska skäl. Genomförda installationer av I-Window visar på energibesparingar upp till ca 35 %. Denna minskade energiförbrukning genererar både ekonomiska och miljömässiga vinster. En lägre energiförbrukning påverkar även fastighetens marknadsvärde positivt vilket underlättar investeringen. I-Window kan även erbjuda montage av glasen i fastigheten.

iwindow fonster 3 glas
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSwedish