ChromoGenics förvärvar I-Window

ChromoGenics har tecknat avtal att förvärva verksamhet och patent i I-window International AB. Förvärvet sker som en inkråmsaffär där patent, varumärke, personal och anbudsvolym om cirka 70 MSEK medföljer. Avtalet sker via en så kallad earn-out modell.

I-Window marknadsför och säljer en egenutvecklad isolerglasprodukt med unika egenskaper och tillför ChromoGenics en statisk solskyddsprodukt som kompletterar bolagets dynamiska glasprodukt ConverLight®. I framtiden kan även teknologierna kombineras till en gemensam solskyddsprodukt.

”Med ChromoGenics i spetsen ges möjligheter till större marknader och expansion av vår produkt samt att personal får stöd av administrativa funktioner för mer tid till försäljning och projektledning,” säger Joachim Jensen Styrelseordförande I-window International AB.

”Med I-Window breddar vi vårt produktutbud och stärker vår säljorganisation. Produkterna i de bägge bolagen kompletterar varandra mycket väl och vi ser goda utvecklingsmöjligheter kring gemensamma produkter. Förvärvet ligger i linje med vår strategi att leverera ett större erbjudande och komma närmare vår slutkund. Sammantaget kommer affären öka tillväxten inom bolaget och göra oss mer kompletta inom vårt erbjudande. Avtalet sker via en earn-out modell vilket ger oss ett gemensamt starkt fokus inför framtiden. Vi välkomnar det nya gänget till ChromoGenics och ser fram emot ett gott samarbete,” säger Jerker Lundgren VD ChromoGenics.

Läs mer på www.chromogenics.com/sv/

Kontakt:

 

 

Jerker Lundgren, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission

 

 

 

Joachim Jensen, Styrelseordförande
Tel: +46 (0)703- 805 177
E-mail: Joachim.jensen@jobmore.se

 

 

Postad i katalog:

Lämna en kommentar

elva − 5 =

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSwedish