Arkitektur

Optimerat glas för funktion och design

Formgivning av byggnader och människors fysiska miljö är ett föränderligt hantverk som skapar en samhällelig identitet. I denna process är estetik och funktion två centrala parametrar.

För dig som arkitekt kommer I-Windows produkter att kännas som en befrielse. Glöm kallras och tanken på en värmeinstrålning som kräver både interna och externa solskydd. Vid mätningar på insidan av I-Window 46 en vinterdag (-11° ute) var yttemperaturen på glaset 21° vid en rumstemperatur på 22°. Det betyder att du som arkitekt fritt kan placera dina värmekällor utan att behöva fundera på hur temperaturvariationer i rummet ska kunna undvikas, samtidigt som det ger utrymme till full frihet vad gäller storlek och placering av fönster.

Med I-Windows produkter blir det enkelt att hålla ett jämnt behagligt klimat inne, och hålla uteklimatet ute.

iwindow fonster 3 glas
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSwedish